Balony z helem a badania marketingowe

Balony z helem

Balony z helem

Coraz więcej firm i innych podmiotów, w tym instytucji publicznych prowadzi obecnie badania marketingowe. Mają one kilka celów. Po pierwsze, chodzi o zbadanie, które formy marketingu i reklamy są najskuteczniejsze i które w związku z tym warto stosować, a które nie. Po drugie celem badań jest sprawdzenie, które firmy prowadzą najistotniejsze działania marketingowe. Jeszcze jednym celem jest ustalenie, jakie trendy w marketingu się nasilają, a które są coraz rzadziej wykorzystywane przez podmioty prowadzące działalność marketingową. Można tutaj postarać się o egzemplifikację jak mogą takie badania marketingowe mogą wyglądać.Kształt takich badań obrazować będą balony z helem. Jaka jest przyczyna takiego a nie innego wyboru przedmiotu egzemplifikacji? Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że bardzo wielu reklamodawców owe balony z helem wykorzystuje, a więc i badania marketingowe nad tymi konkretnie gadżetami są dość często prowadzone.

Balony z helem pozwalają dokładnie scharakteryzować zamysł reklamowy danej firmy, która się akurat promuje. Na balonach umieszcza się bowiem nadruki z hasłem reklamowym, które wyraża główną treść przekazu reklamowego. I ten główny przekaz jest tym, co najbardziej interesuje firmy i inne podmioty prowadzące badania.

Drugą kwestią, która podlega badaniu jest forma dystrybucji. Balony te, podobnie jak wszystkie inne gadżety mogą być dystrybuowane, tzn. mogą trafiać do odbiorców reklamy na bardzo liczne sposoby. Do najpopularniejszych należy po prostu rozdawanie, wręczanie nagród, a także ozdabianie nimi siedzi i salonów danej firmy. Im więcej wybranych przez danego reklamodawcę form dystrybucji, tym istotniejsze jest dla niego promowanie się za pomocą balonów.

Kolejną kwestią, która podlega sprawdzeniu w badaniu marketingowym jest, rzecz jasna, skuteczność. Sprawdza się, jaki odsetek ludzi decyduje się na zainteresowanie daną reklamą. Bardzo często, w wypadku balonów napełnionych helem, wychodzi, że odsetek ten jest bardzo wysoki. Balony te wykazują zatem dużą efektywność.